Lättbetonginfästning

Fasadplugg
LE (utvändig)

Betonginfästning

Isolerskruv
för betong