Betonginfästning

Betongskruv
försänkt

Betonginfästning

BT-Skruv

Övrig Byggskruv

Elskruv
för träregel