Betonginfästning

Ankarmassa
VMU Plus

Lättbetonginfästning

Fasadplugg
LE (utvändig)

Lättbetonginfästning

Fasadplugg
LE

Lättbetonginfästning

Lättbetongankare

Lättbetonginfästning

Nylonplugg
LE

Lättbetonginfästning

Nylonplugg
LEX