Lättbetongskruv
försänkt (utvändig)

Funktion: Lättbetongskruv försänkt (utvändig) är en typgodkänd försänkt skruv, nr SC0621-09, med speciellt utvecklad gänga som skruvas direkt i lättbetong och lättklinker utan förborrning.

Spårtyp/bits: TX 30 och 40.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Au, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0168/07, för utomhusbruk.

Monteringsanvisning: Skruva i skruven utan att förborra i lättbetongen/lättklinkern, skruva med lågt moment för att inte överdra skruven. Vid osäkerhet om kvaliteten på lättbetongen/lättklinkern bör provdragning utföras.

Nollställ