Ankarmassa
VMU Plus

Funktion:Ankarmassa VMU Plus är en europeiskt tekniskt godkänd ankarmassa (ETA- 11/0415, ETA-11/0514, ETA-13/0909) för montage av ankarstång/ helgängad stång (min. kvalitet 5.8) i osprucken och sprucken betong. Kan även användas för montage av armeringsjärn o.d. i betong, sten, tegel, lättbetong och hålsten.

Material: Styrenfri 2-komponentsmassa innehållande polyesterharts, kvartssand och härdare.

Monteringsanvisning i massiva material som betong, sten, massivtegel, lättbetong m.m: Borra ett hål anpassat till fästdetaljen enligt tabellen nedan. Rengör hålet noga med borste och blåspump. De första 10 cm massa ur patronen kasseras (ej tillräckligt blandad). Fyll därefter hålet med ankarmassa (så mycket att ankarmassa pressas ur hålet när fästdetaljen monteras). Tryck och skruva in fästdetaljen till botten av hålet. Låt massan härda innan belastning.

Monteringsanvisning i hålsten: Borra ett hål anpassat till perforhylsan enligt tabellen nedan. Tryck in perforhylsan i hålet. De första 10 cm massa ur patronen kasseras (ej tillräckligt blandad). Fyll därefter hela perforhylsan med ankarmassa. Tryck och skruva in fästdetaljen till botten av perforhylsan. Låt massan härda innan belastning.

Nollställ