Betonginfästning

Betongskruv
försänkt

Betonginfästning

BT-Skruv